• info@karmadencilik.com.tr
  • 0 312 219 02 80

Sürdürülebilirlik

Kar Magnezyum Tesisi’nin tasarım aşamasında dünyadaki en iyi örnekler incelenmiş, farklı teknoloji ve yöntemlerin en güçlü yönleri birleştirilerek hibrit bir teknoloji yaratılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin üst düzeyde var olabilmesi için dünyadaki örneklerinden farklı olarak mekanizasyon yatırımları yapılmış ve çok daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

Karbon Ayak İzi

Kar Magnezyum Tesisi konvensiyonel Pidgeon yönteminden %30 daha az karbon salınımına sahiptir.


Kar Magnezyum Tesisi, Alman Havacılık ve Uzay Dairesi (DLR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, üretim tekniklerinde İSG, çevre ve verimlilik amaçlı yapılan modifikasyonlar, çevresel etkilere ilişkin alınan önlemler ve tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan güneş enerjisi santrali ve kojenerasyon tesisi ile konvansiyonel üretim yöntemlerine göre %30 daha az sera gazı salımına sahip.


MGES GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Türkiye'nin Öz Tüketim Amaçlı Kurulmuş En Büyük Güneş Enerjisi Santrali

Türkiye’de stratejik yatırım kapsamına alınan tek yenilenebilir enerji yatırımı olan Magnezyum Güneş Enerjisi Santrali’nin (MGes ) yapımı 2015 yılında tamamlanmıştır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tesisin ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılması amacı ile kurulan MGes, 2.350 kWP gücünde olup, bugüne kadar sadece öz tüketim için kurulan en büyük yenilenebilir enerji tesisi olma özelliğini taşımaktadır.

Kar Magnezyum Tesisi’nin tasarım aşamasında dünyadaki en iyi örnekler incelenmiş, farklı teknoloji ve yöntemlerin en güçlü yönleri birleştirilerek hibrit bir teknoloji yaratılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin üst düzeyde var olabilmesi için dünyadaki örneklerinden farklı olarak mekanizasyon yatırımları yapılmış ve çok daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılmıştır.


Kar Magnezyum Tesisi, Alman Havacılık ve Uzay Dairesi (DLR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, üretim tekniklerinde İSG, çevre ve verimlilik amaçlı yapılan modifikasyonlar, çevresel etkilere ilişkin alınan önlemler ve tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan güneş enerjisi santrali ve kojenerasyon tesisi ile konvansiyonel üretim yöntemlerine göre %30 daha az sera gazı salımına sahip.

Sürdürebilirlik

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sorularınız varsa canlı destek üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Yazın!