• info@karmadencilik.com.tr
  • 0 312 219 02 80
Thumb

8 Yıllık
Tecrübe Geçmişi

Kar Mineral Madencilik Kimdir?


Kar Mineral Madencilik A.Ş madencilik, seramik, enerji sektörlerinde kazanılan bilgi ve tecrübe ile 2014 yılında kurulmuştur. Şirket ortaklarının geçmiş tecrübelerinde;
  • 30,000 m2 Kapalı Alan

Metalik maden olan Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun, Çinko konusunda birçok tesis yapımı ve işletilmesi.

Seramik, granit karoları yatırımı ve işletilmesi.

Elektrik dağıtım şirketi işletilmesi ve termik santral projeleri yürütülmesi.

Kar'ın 2016 yılından beri devam eden metal madeni işletmeciliği bulunmaktadır. Kendisine ait lisanslı maden sahalarında arama ve sondaj faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca yerli ve yabancı firmalar ile gizlilik anlaşmaları dahilinde fırsatlar değerlendirmektedir. 2019 yılından itibaren faaliyetlerine dolomit madeninden Pigdeon metoduyla Magnezyum külçe ve magnezyum alaşımları üretimini ilave etmiştir. Yılda 15.000 ton saf magnezyum üretimi ile Türkiye ve Avrupa birliğinde tek üretici konumuna gelmiştir. Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile çalışanlarına ve toplum sağlığına azami önem gösteren Kar, faaliyette bulunduğu bölgelerde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel toplumların sürdürülebilir şekilde kalkınması amacıyla, yerel istihdam ve satın alma politikaları, bölgedeki işgücüne eğitimler yoluyla nitelikli eleman özelliği kazandırılması, toplumsal fayda sağlayacak sponsorluk ve bağışlar gibi kısa ve uzun vadeli projeler yürütmektedir. Kar’ın sürdürülebilirlik yolundaki bir diğer politikası ise faaliyetlerinin çevre ve komşular üzerindeki etkilerini minimize etmektir. Bu amaçla kapsamlı çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi çalışmaları, enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı için akıllı çözümler, toz kontrol sistemleri gibi proaktif yaklaşımlar, planlı terk ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Misyonumuz
Çevreye ve insana değer vererek verimli ve sürdürülebilir madencilik yapmak.
Vizyonumuz

Sürdürülebilir büyümeyle global madenci ve üretici  firmalarından biri olmak.

Sertifikalarımız