Mg

magnezyum

KAR MAGNEZYUM

Türkİye'de ve Avrupa'da Tek

YERLİ ÜRETİM
ÇEVRE DOSTU
GÜVENLİ
VERİMLİ VE KALİTELİ

Geleceğin Metali “Magnezyum”

Magnezyum, ağır sanayi ve modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla önem kazanan bir metaldir. Hafif ve mukavemetli olması ve düşük karbon ayak izi nedeniyle ağırlıklı olarak elektronik, uçak, savunma ve otomotiv sanayinde kullanılan magnezyum, günümüz teknolojisi için önemlidir. Avrupa Birliği Kritik Hammaddeler Listesi’nde yer alan magnezyum başta Avrupa olmak üzere Dünya’nın birçok yerinde stratejik ürün olarak kabul edilmektedir.
“Geleceğin metali” olarak adlandırılan Magnezyum Metali, Türkiye’de Kar’ın %100 yerli sermaye ile kurduğu Türkiye'de ve Avrupa'da Tek Birincil Magnezyum Üretim Tesisi’nde üretiliyor.

KAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla tasarlanan Kar Magnezyum Tesisi’nde nihai ürün, aynı yöntemi kullanan diğer üreticilere kıyasla çok daha çevre dostudur.

Kar Magnezyum Tesisi’nin tasarım aşamasında dünyadaki en iyi örnekler incelenmiş, farklı teknoloji ve yöntemlerin en güçlü yönleri birleştirilerek hibrit bir teknoloji yaratılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin üst düzeyde var olabilmesi için dünyadaki örneklerinden farklı olarak mekanizasyon yatırımları yapılmış ve çok daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

Kar Magnezyum Tesisi, Alman Havacılık ve Uzay Dairesi (DLR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, üretim tekniklerinde İSG, çevre ve verimlilik amaçlı yapılan modifikasyonlar, çevresel etkilere ilişkin alınan önlemler ve tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan güneş enerjisi santrali ve kojenerasyon tesisi ile konvansiyonel üretim yöntemlerine göre %30 daha az sera gazı salımına sahip.

  • 100%
    0%
  • 100%
    0%

Kar Magnezyum Tesisi konvensiyonel Pidgeon yönteminden %30 daha az karbon salınımına sahiptir.

MGES GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Türkİye'nin öz tüketİm amaçlı kurulmuş en büyük güneş enerjİsİ santralİ

Türkiye’de stratejik yatırım kapsamına alınan tek yenilenebilir enerji yatırımı olan Magnezyum Güneş Enerjisi Santrali’nin (MGes ) yapımı 2015 yılında tamamlanmıştır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tesisin ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılması amacı ile kurulan MGes, 2.350 kWP gücünde olup, bugüne kadar sadece öz tüketim için kurulan en büyük yenilenebilir enerji tesisi olma özelliğini taşımaktadır.

Kar Magnezyum Tesisi’nin ruhsat sahası içerisinde 40.000 m2 alan üzerine kurulan MGes, kapasitesi doğrultusunda üretmeyi öngördüğü 3.800.000 kWh enerji ile birlikte yılda 2.135 ton karbondioksit salımını önleyecektir. MGes ile yaklaşık olarak 3000 adet hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji, % 100 temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından, “0 karbon ayak izi” ile karşılanmış olacaktır.

KAR MG TESİSİ

Kar Mineral Madecilik A.Ş madencilik, seramik, enerji sektörlerinde kazanılan bilgi ve tecrübe ile 2014 yılında kurulmuştur. Şirket ortaklarının geçmiş tecrübelerinde;

*Metalik maden olan Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun, Çinko konusunda birçok tesis yapmak ve işletmek.

*Seramik, granit karoları yatırımı ve işletmesini yapmak.

*Elektrik dağıtım şirketi işletilmesi ve termik santral projeleri yürütmektir.

Kar'ın 2016 yılından beri devam eden altın madeni işletmeciliği bulunmaktadır. Kendisine ait lisanslı maden sahalarında arama ve sondaj faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca yerli ve yabancı firmalar ile gizlilik anlaşmaları dahilinde fırsatlar değerlendirmektedir. 2019 yılından itibaren faaliyetlerine dolomit madeninden Pigdeon metoduyla Magnezyum külçe ve magnezyum alaşımları üretimini ilave etmiştir. Yılda 15.000 ton saf magnezyum üretimi ile Türkiye ve Avrupa birliğinde tek üretici konumuna gelmiştir. Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile çalışanlarına ve toplum sağlığına azami önem gösteren Kar, faaliyette bulunduğu bölgelerde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel toplumların sürdürülebilir şekilde kalkınması amacıyla, yerel istihdam ve satın alma politikaları, bölgedeki işgücüne eğitimler yoluyla nitelikli eleman özelliği kazandırılması, toplumsal fayda sağlayacak sponsorluk ve bağışlar gibi kısa ve uzun vadeli projeler yürütmektedir. Kar’ın sürdürülebilirlik yolundaki bir diğer politikası ise faaliyetlerinin çevre ve komşular üzerindeki etkilerini minimize etmektir. Bu amaçla kapsamlı çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi çalışmaları, enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı için akıllı çözümler, toz kontrol sistemleri gibi proaktif yaklaşımlar, planlı terk ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

TESİS ÖZELLİKLERİ

8 Ülke

Hibrit Proje

15,000 Ton

Kapasite

30,000 m2

Kapalı Alan

40 km Doğal

Gaz Hattı

15 km ET Hattı

26 km Su Boru

Hattı

750,000 m3

Hafriyat

2.350 kWp Güneş

Enerjisi Santrali

İLETİŞİM

Tesis Adresi: Ümraniye Bucağı Tepeköy Köyü No:32 Emirdağ / Afyonkarahisar
Tel: 0 222 322 46 48