• info@karmadencilik.com.tr
  • 0 312 219 02 80

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTEMİZİ ARTTIRIYORUZ.

Kar Mineral Magnezyum tesisimizde  7,7 MWe kapasiteli GES yatırımımız Eylül 2023 de devreye alınmıştır.

Bu kapasiteye ilave olarak 10 MWe lik yeni GES yatırımımız için CED projesi verilmiş ve onay alınmıştır.

10 MWe kapasiteli  ilave GES imizin inşaat çalışmaları başlamıştır.  2023 Aralık ayında devreye alınacaktır.

Karbon ayak izimizi düşürmekte katkısı olacak bu  yatırımımız ile birlikte toplam GES kapasitemiz 20 MWe ye yükselecektir.


Sertifikalarımız